Až o 70 % méně zmetků a snížení doby výměny díky DIE CONTROL WIZARD společnosti W&H

Výměna produktu v oblasti extruze litých folií nebyla nikdy rychlejší

DIE CONTROL WIZARD (DCW) je nový automatický modul, který byl speciálně vyvinutý pro zařízení na výrobu litých fólií FILMEX II. Pomocí DCW je možné měnit šířku a tloušťku v co nejkratším čase, a to během výroby. Proces je plně automatizovaný, proto už není nutné manuální nastavování trysek. A výsledek? Jak doba výměny, tak zmetkovost se snížily až o 70 procent.

U menších zakázek, které jsou v současnosti obvyklé, představuje rychlá výměna zakázky a velká variabilita v požadovaných vlastnostech fólií jednu z výzev pro produktivitu zařízení na výrobu litých fólií. „Dosud bylo nutné nastavovat trysky v případě změny výroby, respektive zakázky, manuálně, dokud nebylo dosaženo požadovaného profilu fólie. Zabralo to množství času,“ vysvětluje Torben Fischer, vedoucí oblasti pro lité fólie u společnosti W&H. „V rámci tohoto procesu docházelo ke vzniku velkého množství zmetků. Rychlost změny formátu závisí nakonec v podstatě na zkušenostech obsluhy stroje,“ upřesňuje.

V podobě DCW společnost Windmöller & Hölscher prezentuje řešení určené speciálně pro zařízení na výrobu litých fólií FILMEX II, pomocí kterého je poprvé nastavení trysek řízeno plně automaticky. Změny v šířce a tloušťce fólie tak lze provádět v co nejkratší době, aniž by bylo zapotřebí manuálního přenastavení obsluhou stroje. „Díky plné automatizaci DIE CONTROL WIZARD umožňujeme opakovatelnou a konstantní kvalitu fólií. Rychleji tím dosahujeme požadovaného profilu. Celkově tak velmi zvyšujeme flexibilitu a efektivitu našich strojů a současně uživatelský komfort,“ míní Fischer.

Ve výsledku šetří tento automatický modul ve srovnání s jinými systémy až 70 procent času a rovněž materiál. Kompletní změnu šířky jedné výrobní zakázky na druhou lze pomocí DCW provést během 20 minut, což v minulosti odpovídalo až 90 minutám manuální práce. Kratší doby přestavby umožňují výrobcům fólií rychle a flexibilně reagovat na poptávku a požadavky zákazníků. „Díky nové plné automatizaci šetří ve finále čas, peníze a zdroje,“ shrnuje Fischer.

Výměna produktu v oblasti extruze litých folií nebyla nikdy rychlejší

Zjistěte více o stroji FILMEX II

Filmex II
Zpět