PROJEKT „VZDĚLÁVÁNÍ WINDMÖLLER & HÖLSCHER MACHINERY K.S.“

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013210

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.

Doba realizace projektu: 1.9. 2020 – 31.8.2022

Příjemcem je společnost Windmöller & Hölscher Machinery k.s.

Cílovou skupinu tvoří vybraní zaměstnanci naší společnosti. Do projektu jsme zařadili pracovníky na základě vyhodnocení vzdělávacích potřeb, abychom zajistili zvýšení jejich profesních znalostí a dovedností podle jejich pracovní náplně. Do projektu bude zapojeno celkem 160 osob.

Zaměstnanci se zapojí do projektu formou vzdělávání v těchto oblastech:

- Měkké a manažerské dovednosti

- Jazykové vzdělávání

- Obecné IT

- Interní lektor

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Pravidelně se účastníme těchto akcí

  • Burza práce a vzdělání v Prostějově
  • Burza práce a vzdělání v Olomouci
  • Veletrh pracovních příležitostí JobChallenge v Brně
  • Veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS na TU VŠB v Ostravě
  • Den firem na FSI VUT v Brně
Termíny akcí, na kterých se můžeme osobně setkat, průběžně doplňujeme.