ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana Vašeho soukromí je pro společnost Windmöller & Hölscher Machinery k.s. největší prioritou. V následujícím textu bychom Vám chtěli poskytnout přehled zpracování Vašich osobních údajů a také Vašich souvisejících práv v souladu s čl. 13, 14 evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Informace jsou uvedeny jako všeobecné a specifické dle účelu v závislosti na tom, ke které cílové skupině patříte (např. návštěvníci internetových stránek, obchodní partneři, uchazeči).

Odpovědný orgán
Odpovědným orgánem v souladu s evropským obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR, General Data Protection Regulation) je:

Windmöller & Hölscher Machinery k. s.
Háj 374
798 12 Kralice na Hané
tel.: +420 582 311 111
fax: +420 582 311 152
e-mail: whm.office-cz@wuh-group.com
Rozsah sběru a používání Vašich osobních údajů, včetně účelů zpracování
V závislosti na cílové skupině, k níž patříte (např. návštěvník internetových stránek, obchodní partner, uchazeč), naleznete níže všechny sekce obsahující informace o ochraně osobních údajů.

NÁVŠTĚVNÍCI INTERNETOVÝCH STRÁNEK

Návštěva našich internetových stránek

V zásadě je možné navštívit naše internetové stránky bez poskytnutí osobních údajů.

Pro zavedení a zajištění funkčnosti internetových stránek zpracováváme údaje předávané Vaším internetovým prohlížečem. To zahrnuje datum a čas Vaší návštěvy internetových stránek, IP adresu, zemi původu IP adresy, obsah požadavku (specifická stránka), nastavení prohlížeče, množství údajů předávaných v každém případě, internetové stránky, z nichž byl požadavek zaslán, prohlížeč, jazyk a verzi softwaru prohlížeče a používaný informační systém.

Newsletter

Na internetových stránkách Vám nabízíme možnost dostávat informace o našich nabídkách ve formě newsletteru. V rámci registrace používáme postup dvoukrokového přihlášení, tzv. double opt-in. Jakmile nám poskytnete Vaši e-mailovou adresu, zašleme Vám na tuto adresu potvrzení. Vaše e-mailová adresa bude zahrnuta do zasílání newsletteru, pouze pokud kliknete na potvrzující odkaz uvedený ve zprávě. Tato skutečnost zajišťuje, že pouze skutečný majitel e-mailové adresy si může objednat zasílání newsletteru. Zpracování osobních údajů v rámci newsletteru je založeno na Vašem souhlasu. Máte právo kdykoli odvolat tento souhlas s budoucími účinky.
Herese můžete odhlásit z odebírání newsletteru, a odvolat tím svůj souhlas.
Používáme MailChimp jako platformu pro marketingovou automatizaci. Poskytnutím souhlasu se zasíláním našeho newsletteru potvrzujete, že Vámi uvedené informace budou předány platformě MailChimp ke zpracování v souladu s prohlášením MailChimp o ochraně osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti MailChimp naleznete na adrese:: mailchimp.com/legal/privacy/. MailChimp je součástí štítu EU-USA na ochranu soukromí www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Využití našich kontaktních údajů

Můžete nás kontaktovat přímo prostřednictvím e-mailových adres / na telefonních číslech uvedených na našich internetových stránek. Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje a informace, které jste nám poskytli e-mailem / telefonicky, výhradně pro účely zpracování Vašeho požadavku. Taková korespondence bude uchovávána v souladu se zákonnými lhůtami pro uchovávání a smazána po skončení lhůt pro uchovávání.

Používání cookies

Na našich internetových stránkách používáme cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou zasílány z našeho internetového serveru do Vašeho prohlížeče během Vaší návštěvy našich stránek a uchovávány ve Vašem počítači pro příští vyhledávání. Účelem těchto cookies je nadále identifikovat Váš počítač během návštěvy našich stránek, když se přepnete z jedné z našich stránek na jinou, a umožnit stanovit konec Vaší návštěvy (tzv. dočasné cookies). Můžete si naše stránky samozřejmě procházet i bez cookies. Internetové prohlížeče jsou obvykle nastaveny na přijímání cookies. Můžete kdykoli deaktivovat používání cookies v nastavení Vašeho prohlížeče. Použijte prosím funkci Nápovědy ve Vašem internetovém prohlížeči, abyste zjistili, jak můžete tato nastavení změnit. Upozorňujeme, že jednotlivé funkce našich internetových stránek nemusí fungovat, pokud deaktivujete používání cookies. V této souvislosti neshromažďujeme ani neukládáme v cookies osobní údaje. Nepoužíváme rovněž techniky, které spojují informace generované soubory cookie s uživatelskými údaji.

Používání Google Analytics

Pokud jste nám poskytli souhlas, používá se na této stránce Google Analytics, služba pro analýzu webu od společnosti Google LLC (dále jako „Google“). Používání zahrnuje provozní režim „Universal Analytics“. Ten umožňuje přiřadit údaje, relace a interakce na mnoha zařízeních pseudonymizovanému uživatelskému ID číslu, a analyzovat tak aktivitu uživatele na zařízeních.

Google Analytics používá cookies, což jsou textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači a jejichž prostřednictvím lze analyzovat používání internetové stránky. Informace vytvořené prostřednictvím souborů cookie o Vašem užívání této internetové stránky se zpravidla přenášejí na server Google v USA a zde se ukládají. Pokud je však na této stránce aktivována IP anonymizace, bude Vaše IP adresa ze strany Google v rámci členských států Evropské Unie nebo jiných smluvních států Dohody o evropském hospodářském prostoru napřed zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude plná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Chtěli bychom upozornit na to, že nástroj Google Analytics byl na této stránce rozšířen tak, aby zahrnoval IP anonymizaci a zajistil anonymní shromažďování IP adres (tzv. maskování IP adres). IP adresa přenášena Vaším prohlížečem v souvislosti s Google Analytics není spojována s jinými údaji od Google. Více informací o podmínkách používání a ochraně osobních údajů naleznete na adresehttps://www.google.com/analytics/terms/gb.html or https://policies.google.com/?hl=e.

Můžete rovněž zabránit Googlu ve shromažďování údajů vytvořených soubory cookie a týkajících se Vašeho používání internetové stránky (včetně Vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů společností Google, pokud si stáhnete a instalujete Browser Add-on. Cookies pro odhlášení (opt-out cookies) zabrání dalšímu shromažďování Vašich údajů, pokud tuto stránku navštívíte. Abyste zabránili Universal Analytics ve shromažďování údajů na různých zařízeních, musíte se odhlásit ve všech používaných systémech. Pokud kliknete zde, bude nastaven soubor cookie pro odhlášení: Disable Google Analytics

Více informací o podmínkách používání a ochraně osobních údajů naleznete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/de.html a https://www.google.de/intl/de/policies/. Chtěli bychom upozornit na to, že nástroj Google Analytics byl na této stránce rozšířen kódem „anonymizeIp“ tak, aby zajišťoval pseudonymizované nahrávání IP adres (tzv. maskování IP adres).

Pluginy pro sociální média

Aktuálně používáme následující pluginy pro sociální média: LinkedIn a YouTube. Používáme tzv. dvojklikové řešení. To znamená, že pokud navštívíte naši stránku, nejsou osobní údaje zpočátku předávány poskytovatelům pluginů. Máte možnost komunikovat přímo s poskytovatelem pluginu, pokud kliknete na logo příslušného poskytovatele pluginu v zápatí naší domovské stránky. Pouze pokud kliknete na logo, a tím aktivujete funkci, bude poskytovatel pluginu dostávat informace, které jste zadali na odpovídající stránce naší online služby. Dále budou předávány údaje uvedené v části tohoto prohlášení zvané Návštěva našich internetových stránek.

Nemáme vliv na shromažďované údaje a na postupy zpracování údajů ani nemáme informace o úplném rozsahu shromažďování údajů, účelech zpracování nebo lhůtách pro uchovávání. Nemáme rovněž informace o smazání údajů shromážděných poskytovatelem pluginu.

Poskytovatelé pluginů ukládají údaje o Vás jako uživatelské profily a používají tyto profily pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo provedení internetových stránek zaměřeného na poptávku. Takové vyhodnocení probíhá (i u nepřihlášených uživatelů) především za účelem poskytování reklamy odpovídající poptávce a informování ostatních uživatelů sociální sítě o Vaší aktivitě na našich internetových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž musíte kontaktovat příslušného poskytovatele pluginu, abyste toto právo uplatnili. Prostřednictvím pluginů Vám nabízíme možnost komunikovat se sociálními sítěmi a dalšími uživateli, abychom mohli zdokonalovat naši nabídku a činit ji zajímavější pro Vás jakožto uživatele (právní základ je uveden výše).

Údaje jsou předávány bez ohledu na to, zda máte účet u poskytovatele pluginu nebo zda jste u něj přihlášeni. Pokud jste přihlášeni u poskytovatele pluginu, budou Vaše údaje, které shromáždíme, přiřazeny přímo Vašemu stávajícímu účtu u poskytovatele pluginu. Pokud kliknete na aktivované tlačítko a přejdete například na stránku, poskytovatel pluginu uloží také tyto informace ve Vašem uživatelském účtu a bude je sdílet veřejně s Vašimi kontakty. Doporučujeme, abyste se pravidelně po použití sociální sítě odhlašovali, především před aktivací tlačítka, jelikož se tak můžete vyhnout propojení s Vaším profilem u poskytovatele pluginu.

Více informací o účelu a rozsahu shromažďování údajů a o jejich zpracování poskytovatelem pluginu naleznete v prohlášeních poskytovatelů pluginů o ochraně osobních údajů uvedených níže. Naleznete zde také další informace o Vašich právech v tomto kontextu a možnostech nastavení za účelem ochrany Vašeho soukromí.

Adresy příslušných poskytovatelů pluginů a URL adresy obsahující informace o ochraně osobních údajů:

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; www.linkedin.com/legal/privacy-policy

LinkedIn has submitted to the EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Germany; privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, California 94066, USA; policies.google.com/privacy

YouTube has submitted to the EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Začlenění Google Maps

Na těchto internetových stránkách využíváme možnost Google Maps. Umožňuje nám zobrazovat interaktivní mapy přímo na internetových stránkách a Vám umožňuje pohodlně využívat funkci mapy.

Pokud navštívíte internetové stránky, Google obdrží informaci, že jste vyvolali odpovídající podstránku našich internetových stránek. Dále budou předávány údaje uvedené výše v části tohoto prohlášení zvané Návštěva našich internetových stránek. Údaje jsou předávány bez ohledu na to, zda Google poskytuje uživatelský účet, kde jste přihlášeni, nebo zda neexistuje žádný uživatelský účet. Pokud jste přihlášeni na Googlu, budou Vaše informace spojovány přímo s Vaším účtem. Pokud nechcete, abyste byli spojováni s Vaším profilem na Googlu, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá Vaše údaje jako uživatelské profily a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo provedení internetových stránek zaměřeného na poptávku. Takové vyhodnocení probíhá (i u nepřihlášených uživatelů) především za účelem poskytování reklamy zaměřené na poptávku a informování uživatelů sociální sítě o Vaší aktivitě na našich internetových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž musíte kontaktovat Google, abyste toto právo uplatnili.

Více informací o účelu a rozsahu shromažďování údajů a o jejich zpracování poskytovatelem pluginu naleznete v zásadách poskytovatele pluginu o ochraně osobních údajů. Naleznete zde také další informace o Vašich právech v tomto kontextu a možnostech nastavení za účelem ochrany Vašeho soukromí: www.policies.google.com/privacy

Google rovněž zpracovává Vaše osobní údaje v USA a je součástí štítu EU-USA na ochranu soukromí, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Právní základ

Zpracováváme Vaše osobní údaje v souladu s

 • Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pokud na tom máme oprávněný zájem, pokud nepřevažují Vaše zájmy nebo základní práva, která vyžadují ochranu Vašich osobních údajů. Používání výše uvedených cookies, používání nástrojů pro vyhodnocení Vašeho uživatelského chování na našich internetových stránkách a začlenění pluginů pro sociální média jsou příklady toho, jak zajišťujeme a optimalizujeme funkčnost našich stránek.
 • Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, pokud jste nám udělili souhlas. To zahrnuje zasílání newsletteru.
Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze pro účely, pro které jsme tyto údaje obdrželi nebo shromáždili. Pokud chceme zpracovávat osobní údaje pro jiné účely, které nevychází ze souhlasu nebo právního ustanovení, poskytneme Vám informace o tomto jiném účelu ještě před dalším zpracováním, a to v souladu s čl. 13, 14 GDPR.

Předávání v rámci skupiny Windmöller & Hölscher a předávání třetím stranám/do třetích zemí

Vaše osobní údaje budou předávány, pouze pokud je to nezbytné pro výše uvedené účely, například marketingovému oddělení pro reklamní účely, podporujícím poskytovatelům služeb a orgánům činným v trestním řízení, pokud pro to existuje povinnost ohlašování, povinnost poskytnout důkaz nebo zákonná povinnost. Poskytovatelé služeb v rámci zpracování objednávky, jako jsou např. poskytovatelé IT služeb, jsou smluvně zavázáni splňovat příslušné požadavky týkající se ochrany osobních údajů v souladu s čl. 28 GDPR.

Doba uchovávání osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, pokud je to nezbytné pro konkrétní účel. Pokud Vaše údaje podléhají daňovému nebo obchodnímu právu nebo jiné zákonné povinnosti uchovávat údaje, budou uchovávány až do skončení výše uvedených lhůt. Pokud jsme uložili Vaše údaje pro reklamní účely, smažeme je v okamžiku, kdy odvoláte svůj souhlas s dalším zasíláním reklamy. To neplatí, pokud jsou tyto údaje předmětem zákonné povinnosti uchovávat údaje.

OBCHODNÍ PARTNEŘI

Zpracováváme osobní údaje, které od Vás obdržíme v rámci obchodního vztahu nebo při vytvoření obchodního vztahu. Dále zpracováváme osobní údaje, které jsme získali z veřejných seznamů (např. tisk, obchodní rejstřík, internet), v souladu s právními zásadami ochrany osobních údajů.

Právní základ

Zpracováváme Vaše osobní údaje v souladu s

 • Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pro účely plnění smlouvy. To zahrnuje odesílání informací a nabídek v předsmluvní fázi za předpokladu, že jste nám zaslali poptávku týkající se našich výrobků/služeb, a ve fázi po uzavření smlouvy, kdy řešíme reklamace, dodávky náhradních dílů a servis.
 • Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR pro účely plnění zákonných povinností. To zahrnuje například povinnosti v souladu s obchodním a daňovým právem, EU nařízení, srovnání (kontroly shody) s vnitrostátními a mezinárodními protiteroristickými seznamy.
 • Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pokud na tom máme oprávněný zájem, pokud nepřevažují Vaše zájmy nebo základní práva, která vyžadují ochranu Vašich osobních údajů. To zahrnuje například předávání údajů v rámci skupiny společností pro interní administrativní účely, zajištění IT bezpečnosti a IT funkcí, požadavky týkající se úspěšnosti, posouzení úvěruschopnosti obchodního partnera.
 • Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, pokud jste nám udělili souhlas.
Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze pro účely, pro které jsme tyto údaje obdrželi nebo shromáždili. Pokud chceme zpracovávat osobní údaje pro jiné účely, které nevychází ze souhlasu nebo právního ustanovení, poskytneme Vám informace o tomto jiném účelu ještě před dalším zpracováním, a to v souladu s čl. 13, 14 GDPR.

Předávání v rámci skupiny Windmöller & Hölscher a předávání třetím stranám/do třetích zemí

Vaše osobní údaje budou předávány v rámci skupiny Windmöller & Hölscher KG, pokud je to nezbytné pro výše uvedené účely, a to odpovídajícím oddělením v rámci Windmöller & Hölscher KG, které údaje potřebují, dceřiným společnostem Windmöller & Hölscher KG, které se o Vás budou ve Vaší lokalitě starat jako o obchodního partnera, a mimo skupinu Windmöller & Hölscher KG podporujícím poskytovatelům služeb, jako jsou logistické společnosti, poskytovatelé finančních služeb, pojišťovací společnosti, právní poradci, a také finančním orgánům, orgánům činným v trestním řízení, pokud pro to existuje povinnost ohlašování, ověření nebo zákonná povinnost.

Poskytovatelé služeb v rámci zpracování objednávky, jako jsou např. poskytovatelé IT služeb, jsou smluvně zavázáni splňovat příslušné požadavky týkající se ochrany osobních údajů v souladu s čl. 28 GDPR.

Doba uchovávání osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, pokud je to nezbytné pro konkrétní účel. Pokud Vaše údaje podléhají daňovému nebo obchodnímu právu nebo jiné zákonné povinnosti uchovávat údaje, budou uchovávány až do skončení výše uvedených lhůt. Pokud jsme uložili Vaše údaje pro reklamní účely, smažeme je v okamžiku, kdy odvoláte svůj souhlas s dalším zasíláním reklamy. To neplatí, pokud jsou tyto údaje předmětem zákonné povinnosti uchovávat údaje.

UCHAZEČI

Zpracováváme osobní údaje, které od Vás obdržíme v rámci výběrového řízení. To zahrnuje především všechny údaje a informace z životopisu (celé jméno, národnost), průvodního dopisu (kontaktní údaje, např. adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa), certifikáty (např. kvalifikace, vzdělání), potvrzení o účasti a reference třetích stran (např. reference zaměstnavatele). Dále zpracováváme údaje týkající se vážného postižení nebo předchozího usvědčení, které jste uvedli v přihlášce.

Právní základ

Zpracováváme Vaše osobní údaje v souladu s

 • Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR ve spojení s § 26 spolkového zákona na ochranu osobních údajů (nové znění) pro účely plnění smlouvy, což znamená pro vytvoření a vedení pracovního vztahu.
 • Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pokud na tom máme oprávněný zájem, pokud nepřevažují Vaše zájmy nebo základní práva, která vyžadují ochranu Vašich osobních údajů. To zahrnuje například stanovení, uplatnění a obhajobu právních nároků.
 • Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 26 odst. 2 spolkového zákona na ochranu osobních údajů (nové znění), pokud jste nám poskytli souhlas. To zahrnuje například uchovávání Vašich údajů nad rámec zákonem stanovené lhůty.
 • Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR ve spojení s § 26 spolkového zákona na ochranu osobních údajů pro splnění našich zákonných povinností (jakožto zaměstnavatele), především v oblastech daní a sociálního zabezpečení v případě pracovní smlouvy.
Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze pro účely, pro které jsme tyto údaje obdrželi nebo shromáždili. Pokud chceme zpracovávat osobní údaje pro jiné účely, které nevychází ze souhlasu nebo právního ustanovení, poskytneme Vám informace o tomto jiném účelu ještě před dalším zpracováním, a to v souladu s čl. 13, 14 GDPR.

Předávání v rámci skupiny Windmöller & Hölscher a předávání třetím stranám/do třetích zemí

V rámci výběrového řízení mohou být Vaše osobní údaje předávány e-mailem odpovědným zaměstnancům skupiny Windmöller & Hölscher, kteří se podílí na výběrovém řízení. Údaje nebudou zpravidla předávány do třetích zemí, pokud se Vaše přihláška nevztahuje k pracovní pozici nabízené naší skupinou společností ve třetích zemích nebo pokud nám k tomu neposkytnete souhlas.

Doba uchovávání osobních údajů

Uchováváme osobní údaje po dobu trvání výběrového řízení. Pokud není uzavřen zaměstnanecký vztah, po dokončení výběrového řízení údaje smažeme (např. oznámení o zamítnutí), a to v zákonné lhůtě, pokud není vyžadováno delší uchovávání v důsledku soudního sporu. Pokud budete souhlasit s uchováváním Vašich osobních údajů po delší dobu, budeme je uchovávat v souladu s Vaším prohlášením o souhlasu. V případě, že je po výběrovém řízení uzavřen zaměstnanecký vztah, budou Vaše osobní údaje nadále uchovávány a následně uloženy do osobní složky, pokud je to nezbytné a přípustné.

Nedostupnost údajů

Poskytnutí Vašich osobních údajů je nezbytné pro zahájení jednání, případně pro uzavření pracovní smlouvy. Bez těchto údajů nejsme schopni zpracovat Vaši přihlášku a uzavřít s Vámi smlouvu.

NÁVŠTĚVNÍCI AKCÍ (ODKAZY NA FOTOGRAFIE)

Na akcích skupiny Windmöller & Hölscher (organizátor nebo spolupracující partner) shromažďujeme Vaše osobní údaje (příjmení, jméno, e-mailová adresa atd.), pokud je to nezbytné pro účast nebo realizaci. Vyhrazujeme si právo vytvořit, zpracovat a distribuovat fotografie, videa a audio nahrávky řečníků, účastníků a hostů pro účely styku s veřejností, za předpokladu, že nebudou tyto osoby v jednotlivých případech namítat opak. Tato skutečnost bude odpovídajícím způsobem uvedena v rámci elektronické registrace na akci a v místě konání akce. Budeme Vás informovat o zpracování a zveřejnění fotografií, zveřejnění Vašich osobních údajů a stížností týkajících se ochrany osobních údajů a o právech, na která máte nárok.

Zpracováváme Vaše osobní údaje v souladu s

 • AČl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pokud na tom máme oprávněný zájem. Shromažďování, uchovávání a předávání údajů se provádí s oprávněným zájmem. V jednotlivých případech dojde ke srovnání s ostatními dotčenými zájmy, pokud bude proti stát zájem hodný ochrany.
Nás oprávněný zájem zahrnuje dokumentaci podnikových akcí a veletrhů, především v oblasti tisku a styku s veřejností, a prezentaci činností společnosti za účelem zvýšení povědomí, posílení značky a podpory účasti na srovnatelných akcích a činnostech. Realizace probíhá na základě vytvoření fotografií, snímků a zvukových nahrávek z akcí. Tato skutečnost bude odpovídajícím způsobem uvedena v rámci elektronické registrace na akci a v místě konání akce.

Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze pro účely, pro které jsme tyto údaje obdrželi nebo shromáždili. Pokud chceme zpracovávat osobní údaje pro jiné účely, které nevychází ze souhlasu nebo právního ustanovení, poskytneme Vám informace o tomto jiném účelu ještě před dalším zpracováním, a to v souladu s čl. 13, 14 GDPR.

Předávání v rámci skupiny/mimo skupinu Windmöller & Hölscher KG a předávání do třetích zemí

Fotografie/videa zveřejňujeme na následujících kanálech: internetové stránky, reklamní materiály, reklamy v tištěných časopisech, online bannerové reklamy, přímý emailing, e-mailové newslettery, tiskové zprávy třetích stran, sociální média (LinkedIn, YouTube).

Doba uchovávání osobních údajů

pracováváme osobní údaje, pokud je to nezbytné pro konkrétní účel.

Bezpečnost údajů
Společnost Windmöller & Hölscher Machinery k.s. přijímá všechna technická a organizační opatření, aby zajistila, že budou Vaše osobní údaje chráněny před neúmyslným nebo nezákonným smazáním, změnou nebo ztrátou a před neoprávněným sdělením nebo přístupem.
S cílem ochránit Vaše údaje jsou některé nabídky na našich internetových stránkách zpracovávány prostřednictvím zabezpečeného serveru nejmodernějšími šifrovacími postupy (SSL/TLS) pomocí HTTPS. Můžete říci, že prohlížeč používá tento zabezpečený přenos, pokud internetová adresa začíná „https“ a malým symbolem zámku, který je (běžně) zobrazen v adresním řádku okna Vašeho prohlížeče. Pokud je zámek uzamčen, jedná se o bezpečný přenos. V takovém případě některé prohlížeče zobrazují adresní panel nebo jeho část zeleně.
Uplatnění Vašich práv
Máte právo na bezplatné informace o Vašich uchovávaných údajích a za jistých okolností máte právo omezit zpracování údajů, právo na opravu, smazání nebo předání těchto údajů. Pokud podáte žádost o informace, prosíme Vás o pochopení v případě, že Vás požádáme o ověření Vaší identity. Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním údajů, může být kdykoli odvolán, a to s budoucími účinky. Máte také právo podat stížnost u dozorčího orgánu, pokud se domníváte, že zpracování odpovídajících osobních údajů porušuje nařízení GDPR.

Právo vznést námitku
V souladu s čl. 21 odst. 1 a 2 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu, a to bez uvedení důvodu. Pokud zpracováváme Vaše údaje za účelem zajištění oprávněných zájmů, můžete vznést námitku proti tomuto zpracování z důvodu souvisejících s Vaší konkrétní situací. Nebudeme nadále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud nemůžeme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody našeho zpracování, které mají převahu nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud se zpracování používá k uplatnění nebo obhajobě právních nároků.
Odkazy na jiné internetové stránky
Naše internetové stránky obsahují rovněž odkazy na jiné internetové stránky. Pokud kliknete na jeden z odkazů a budete přesměrováni na jinou stránku, nebude prohlášení společnosti Windmöller & Hölscher Machinery k.s. o ochraně osobních údajů nadále platit, ale bude platit prohlášení příslušného provozovatele dané stránky.
Změny prohlášení o ochraně osobních údajů
Vyhrazujeme si právo změnit tyto zásady ochrany osobních údajů, abychom je přizpůsobili novým funkcím internetových stránek nebo změněné právní situaci. Vaše návštěva našich internetových stránek je předmětem verze aktuální v daný okamžik.

04/2020