Přijetí nového dodavatele

JAK SE STÁT DODAVATELEM?

JAK SE STÁT DODAVATELEM?

Jsme jedním z předních výrobců strojního zařízení pro flexibilní obaly a naši zákazníci po celém světě očekávají vysokou kvalitu. Neustále hledáme schopné partnery, kteří s námi budou spolupracovat za účelem zvýšení a posílení konkurenceschopnosti našich výrobků prostřednictvím neustálé optimalizace cen a technického pokroku. Co očekáváme od našich dodavatelů:

 • Dodávky výrobků v prvotřídní kvalitě
 • Včasné dodávky
 • Flexibilitu v rámci reakce na měnící se potřeby trhu
 • Dodržování smluvních podmínek
 • Dodávky celých systémů, modulů nebo komponentů
 • Nákladově efektivní spolupráci
 • Neustálé rozšiřování dodavatelského řetězce
 • Aktivní podporu hodnotové analýzy
 • Odsouhlasení Všeobecných nákupních podmínek společnosti W&H

Splňujete naše požadavky a chcete se stát dodavatelem společnosti W&H? Zaregistrujte se na odkazu níže.

Registrační proces je podporovaný platformou Pool4Tool.

DODAVATELSKÝ PORTÁL A HODNOCENÍ DODAVATELE

DODAVATELSKÝ PORTÁL A HODNOCENÍ DODAVATELE

Efektivní, otevřená a rovnocenná spolupráce je pro nás důležitá. Jedním z důležitých prvků této strategie je pro nás náš dodavatelský portál a proces hodnocení dodavatele.

Jasné postupy výměny informací přináší krátké dodací termíny, flexibilitu, přesnost a současně minimalizaci skladových zásob v rámci celého dodavatelského řetězce. Důležitými předpoklady jsou co nejkratší lhůty ve Vaší administrativě, výrobě a logistice, zajištěné vaší schopností reagovat vždy včas a správně na aspekt procesu nebo výrobku.

Dodavatelský portál W&H hraje klíčovou roli v rychlém a efektivním zpracování obchodních případů. Objednávky, potvrzení objednávek, faktury, poptávky a cenové nabídky sdílíme okamžitě.

V rámci dodavatelského portálu jsou dostupné následující moduly a aplikace:

 • Kompletní zpracování objednávky, včetně výměny dokumentů a zajištění 3D dat
 • Připomenutí dodacích termínů
 • Elektronické dodací listy
 • E-sourcing (zpracování poptávek)
 • Vyplnění hlášení o vadách
 • Hodnocení dodavatele, sledování činnosti
 • Dlouhodobá prohlášení dodavatele
Základem řízení dodavatelů jsou systematická a opakující se hodnocení. Zásadním kritériem pro zařazení mezi naše dodavatele jsou vaše schopnosti plnit závazky a vaše dosavadní výsledky. V rámci měsíčních reportů analyzujeme kvalitu, přesnost, spolehlivost a také jakékoliv odchylky od používání určených obalových materiálů.

Každé dva roky navíc provádíme komplexní hodnocení naší spolupráce. Toto hodnocení ukáže, zda dodávané zboží a/nebo služby splňují daná očekávání, a poskytne oběma stranám příležitost identifikovat oblasti ke zlepšení. Umožňuje nám rovněž klasifikovat odchylky na základě jejich důležitosti a stanovit priority u změn. V případě, že dodavatelé dlouhodobě nesplňují naše kritéria, je s nimi ukončena spolupráce.

Těšíme se na úspěšné partnerství.


MŮJ DODAVATELSKÝ PORTÁL

MŮJ DODAVATELSKÝ PORTÁL W&H

Dodavatelský portál (odkaz)

 • Hodnocení dodavatele
 • Reklamace
 • E-sourcing (žádosti)
 • Správa kmenových dat
 • Objednávky
 • Objednávkové formuláře
 • Připomenutí dodacích termínů
 • E-dodavatelé

Registrační formulář pro nové dodavatele