STRATEGIE ŘÍZENÍ NÁKUPU

Naše strategie nákupu je jednoduchá a jasná: spolupracujeme pouze s těmi nejlepšími!

JSTE S NÁMI OD SAMÉHO ZAČÁTKU

To je náš přístup ke vzájemně výhodnému vztahu.

Od samotného rozjezdu nového projektu do něj budete v rámci výzkumu a vývoje zapojeni. Cílem je zabránit zbytečnému plýtvání zdroji. Požádáme Vás o poskytnutí Vašeho know-how a spolupráci na specifických úkolech. Tím se zkrátí naše lhůty pro výzkum a vývoj a značně sníží náklady na vývoj a materiál. Odměnou za úspěšnou spolupráci jsou dlouhodobé smlouvy s jedním dodavatelem.

Naším cílem je identifikovat strategické dodavatele pro každou sérii dílů. V procesu hodnocení hrají klíčovou roli mimo cen také úroveň inovace, kvality a logistiky. Velmi důležitá je i zkušenost, profesionalita a finanční spolehlivost.

Jsme součástí trhu, který podléhá intenzivnímu a neustálému tlaku na snižování cen. Očekáváme, že nám při snaze zůstat celosvětově konkurenceschopnými budete partnerem.


NAŠI ZÁKAZNÍCI OČEKÁVAJÍ VYSOKOU KVALITU

Koneckonců to je důvod, proč si zakoupili zařízení společnosti W&H.

Pro zajištění kvality je nutné, abyste používali moderní a efektivní systém. Očekáváme, že vaše filozofie týkající se zajištění kvality bude vycházet ze „strategie nulových vad“ a z neustálého optimalizování cen, kvality, dodacích termínů a služeb.

Dohoda o zajištění kvality, která je nezbytná pro naše dlouhodobé partnerství, obsahuje požadavky týkající se řízení kvality celého procesu. Zajištění kvality pro nás nekončí dodávkou přijatou s nadějí na prodej, ale zahrnuje celou naši spolupráci. Ta sahá konkrétně až ke globální servisní podpoře W&H, z níž se během několika posledních let stala významná konkurenční výhoda. Naši zákazníci se spoléhají na naši schopnost reagovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Očekávají, že v nouzových situacích budou mít díly a servisní zaměstnance k dispozici na místě.

Jako dodavatel budete odpovědný vůči společnosti W&H za kvalitu vašich výrobků a služeb. Je nutné vyhnout se vadám, odchylky od specifikací musí být neprodleně rozpoznány a příčiny vad rychle a trvale odstraněny. Musí tak být učiněno v souladu s postupy stanovenými vaší společností, které musí být pečlivě sledovány a dokumentovány. Abychom se vyhnuli zdvojené práci, budeme upouštět od kontroly dodaných produktů. Tím dojde ke snížení nákladů a zkrácení doby na zpracování. Jelikož se očekávaní zákazníků týkající se záručních lhůt a krytí neustále zvyšují, musí být tyto záležitosti zohledněny ve vašich záručních ujednáních, která by měla také jasně uvádět odpovědnost za další vzniklé náklady.