Díky našim znalostem a moderním řešením přispíváme k udržitelnému rozvoji flexibilních obalů.

Jako rodinný podnik přebíráme odpovědnost a jednáme udržitelně: ekonomicky, ekologicky a sociálně. Tento slib je součástí naší vize, která tvoří DNA naší společnosti. Jsme přesvědčeni, že ziskovost a udržitelnost jdou ruku v ruce s pozitivními inovacemi. Naše znalosti a řešení přispívají k udržitelnému rozvoji flexibilních obalů.

BUDOUCNOST FLEXIBILNÍCH OBALŮ: CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

Pozitivní vlastnosti flexibilních obalů, jako jsou jejich trvanlivost a odolnost, představují problém na konci jejich životního cyklu. Při nesprávné likvidaci přispívají flexibilní obaly ke znečištění oceánů a tvorbě skládek.

Jsme přesvědčeni o tom, že flexibilní obaly budoucnosti musí následovat cirkulární ekonomiku. To je důvod, proč jsme se s partnery z celého hodnotového řetězce flexibilních obalů připojili k evropské iniciativě CEFLEX. Společně jsme se zavázali, že do roku 2025 bude zpětně zachytáváno 100 % všech flexibilních obalů v Evropě a že 80% bude recyklováno jako regranulát.

SEZNAMTE SE S CIRKULÁRNÍ EKONOMIKOU na K 2019

Na veletrhu K 2019 jsme představili nové možnosti výroby udržitelných produktů.

k 2019

SVĚT FLEXIBILNÍCH OBALŮ

Společnost W&H je ve světě flexibilních obalů doma: ať jde o ty vyrobené z fólie, papíru nebo o tkané. Naši zákazníci po celém světě používají naše stroje k výrobě sáčků, tašek a pytlů, například k ochraně potravin a hygienických potřeb nebo k zajištění zboží během přepravy. Vylepšováním našich strojů tak, aby efektivněji vyráběly flexibilní obaly, přispíváme k jejich udržitelnosti.

VÝROBA FLEXIBILNÍCH OBALŮ EFEKTIVNĚJI

Více než 90 % světově produkovaných papírových pytlů na cement se vyrábí na strojích W&H – technologie šetřící zdroje, jako je digitální lepení, přispívají k větší udržitelnosti.

Digitální lepení

FLEXIBILNÍ OBALY SLOUŽÍ DŮLEŽITÝM ÚČELŮM

Flexibilní obaly plní v našem moderním světě důležité funkce. Efektivněji než jakýkoli jiný obalový materiál.

  • chrání potraviny
  • zajišťují bezpečnou přepravu zboží
  • chrání léky před paděláním a kontaminací
Tyto pozitivní vlastnosti flexibilních obalů zvyšujeme novými technologiemi.

FLEXIBILNÍ OBALY POMÁHAJÍ ŠETŘIT POTRAVINY

Několik gramů flexibilních obalů může zmnohonásobit dobu skladovatelnosti potravin. Potravinové ztráty mají obrovský dopad na emise CO2. Pokud by „potravinové ztráty“ byly zemí, byl by to třetí největší původce skleníkových plynů. Proto jsme se přidali k iniciativě Save Food při OSN.

Jdi na SaveFood.org