PRŮMYSL 4.0:

ŘEŠENÍ W&H

PACKAGING 4.0 ‒ INTELIGENTNÍ, INTUITIVNÍ, INTEGROVANÝ

Společně s našimi zákazníky utváříme digitální budoucnost: díky inteligentním strojům, integrovaným procesům a intuitivnímu ovládání.

Průmysl 4.0 nebo také Internet věcí (IoT) jsou v posledních letech stěžejními tématy branže. Zásadní otázkou je, jaký užitek bude digitální transformace pro výrobu skutečně mít – nejen dnes, ale i s vizionářským pohledem do budoucna. Jako experti na stroje pro trh s flexibilními obaly se speciálně pro náš rostoucí trh soustředíme na realizaci vize „Průmysl 4.0“. Od roku 2015 se všechny aktivity týkající se digitalizace drží hesla PACKAGING 4.0: inteligentní stroje, integrované procesy, intuitivní obsluha.

Příklady Průmyslu 4.0 – řešení od společnosti W&H

FILM PERFORMANCE MONITOR

FILM PERFORMACE MONITOR na zařízení pro výrobu lité fólie FILMEX II umožňuje sběr dat po celou dobu procesu. To činí celý výrobní proces transparentním a umožňuje udržet konstantní kvalitu. Pro naše zákazníky to znamená 100% kontrolu jejich výrobního procesu. Výsledkem je vysoká produktivita a vynikající konstantní kvalita pro dosažení optimální vlastnosti fólie při dalším zpracování.


Inteligentní a plně integrovaný asistenční systém VISION

Plně integrovaný asistenční systém VISION pro naše tiskařské stroje rozpozná chybu, analyzuje její příčinu a podle potřeby automaticky řídí odpovídající protiopatření. Tím významně přispívá ke zkrácení prostojů a snížení zmetkovosti.