Recyklace rozpouštědel

Ofru Recyklace

Běžná rozpouštědla se v průmyslu vyskytují v různých formách. Dnes jsou tato rozpouštědla nebo čisticí prostředky jednoduše, bezpečně a ekonomicky recyklovány destilací. Za tímto účelem OFRU dodává recyklační zařízení vyrobená z vysoce kvalitních materiálů a komponentů. Společnost OFRU Recycling GmbH & Co. KG se sídlem v Alzenau má mnohaleté zkušenosti se zpracováním hořlavých rozpouštědel a je průkopníkem v produkčních systémech recyklace rozpouštědel. Tyto systémy mají výjimečně vysoký výkon a jsou nejmodernější v oblasti procesního inženýrství.

Contact us